Karina G. Kjeldal

Mail; kgk@yourstyle.dk
Tlf; 20979650

20 97 96 50

kgk@yourstyle.dk

Karina
Kjeldal